opracowanie: koncepcja programowo-przestrzenna projekt budowlany projekt wykonawczy Zakres wykonanych prac / jednostka projektowa: inwentaryzacja koncepcja funkcjonalna koordynacja wielobranżowa projektu opracowanie dokumentacji uzyskanie pozwolenia na budowę nadzór autorski na budowie / ARCHITEKT Piotr Dziedzic & WelcomeHome

opracowanie: projekt budowlano-wykonawczy szczególne uwarunkowania: budynek wpisany do rejestru zabytków Zakres wykonanych prac / funkcja / jednostka projektowa: inwentaryzacja koncepcja funkcjonalna koordynacja wielobranżowa projektu opracowanie dokumentacji uzyskanie pozwolenia na budowę nadzór autorski na budowie / projektant / Architektoniczne Studio

opracowanie:Wielobranżowy projekt koncepcyjny funkcjonalno-przestrzenny Zakres wykonanych prac / funkcja / jednostka projektowa: koncepcja funkcjonalno-przestrzenna koordynacja wielobranżowa projektu opracowanie dokumentacji / projektant / Architektoniczne Studio Autorskie ARSA

opracowanie: koncepcje funkcjonalno-przestrzenne Zakres wykonanych prac / funkcja / jednostka projektowa: inwentaryzacja koncepcja architektoniczna / projektant / ARCHITEKT Piotr Dziedzic & WelcomeHome więcej na: www.metamorfozy.com.pl

opracowanie: projekt budowlano-wykonawczy szczególne uwarunkowania: zamienne pozwolenie na budowę Zakres wykonanych prac / funkcja / jednostka projektowa: inwentaryzacja koordynacja wielobranżowa projektu opracowanie dokumentacji nadzór autorski na budowie / asystent projektanta / Architektoniczne Studio Autorskie ARSA

Opracowanie: projekt budowlano-wykonawczy Zakres wykonanych prac / funkcja / jednostka projektowa: inwentaryzacja koordynacja wielobranżowa projektu opracowanie dokumentacji nadzór autorski na budowie / asystent projektanta / Architektoniczne Studio Autorskie ARSA

opracowanie: projekt budowlano-wykonawczy szczególne uwarunkowania: budynek wpisany do rejestru zabytków Zakres wykonanych prac / funkcja / jednostka projektowa: inwentaryzacja koncepcja funkcjonalna. koordynacja projektu opracowanie dokumentacji uzyskanie pozwolenia na budowę nadzór autorski na budowie / projektant / Architektoniczne Studio Autorskie ARSA

opracowanie: projekt budowlano-wykonawczy szczególne uwarunkowania: budynek wpisany do rejestru zabytków Zakres wykonanych prac / funkcja / jednostka projektowa: inwentaryzacja koncepcja funkcjonalno-przestrzenna koordynacja wielobranżowa projektu opracowanie dokumentacji / asystent projektanta / Architektoniczne Studio Autorskie ARSA

opracowanie: projekt budowlano-wykonawczy Zakres wykonanych prac / funkcja / jednostka projektowa: koncepcja funkcjonalna koordynacja wielobranżowa projektu opracowanie dokumentacji / asystent projektanta / Architektoniczne Studio Autorskie ARSA

opracowanie: projekt budowlano-wykonawczy Zakres wykonanych prac / funkcja / jednostka projektowa: inwentaryzacja koncepcja funkcjonalna koordynacja wielobranżowa projektu opracowanie dokumentacji / asystent projektanta / Architektoniczne Studio Autorskie ARSA

opracowanie: projekt budowlano-wykonawczy stacji pliw wraz z planem zagospodarowania restauracji typu "drive" Zakres wykonanych prac / funkcja / jednostka projektowa: koordynacja wielobranżowa projektu opracowanie dokumentacji pozwolenie na budowę nadzór autorski na budowie / projektant główny / Architektoniczne Studio Autorskie ARSA

opracowanie: projekty budowlane powtarzalne oraz aktualizacje do standardów Shell i wymagań nowych warunków technicznych Zakres wykonanych prac / funkcja / jednostka projektowa: koordynacja wielobranżowa projektu opracowanie dokumentacji / projektant główny / Architektoniczne Studio Autorskie ARSA

opracowanie: projekty budowlano-wykonawcze powtarzalne oraz aktualizacje do standardów Shell i wymagań nowych warunków technicznych Zakres wykonanych prac / funkcja / jednostka projektowa: koordynacja wielobranżowa projektu opracowanie dokumentacji / asystent projektanta / Architektoniczne Studio Autorskie ARSA

opracowanie: projekt budowlano-wykonawczy Zakres wykonanych prac / funkcja / jednostka projektowa: inwentaryzacja koordynacja wielobranżowa projektu opracowanie dokumentacji / asystent projektanta / Architektoniczne Studio Autorskie ARSA

opracowanie: projekt budowlano-wykonawczy Zakres wykonanych prac / funkcja / jednostka projektowa: koordynacja wielobranżowa projektu opracowanie dokumentacji / asystent projektanta / Architektoniczne Studio Autorskie ARSA

opracowanie: projekt budowlano-wykonawczy Zakres wykonanych prac / funkcja / jednostka projektowa: koordynacja wielobranżowa projektu opracowanie dokumentacji / asystent projektanta / Architektoniczne Studio Autorskie ARSA

opracowanie: projekt budowlano-wykonawczy Zakres wykonanych prac / funkcja / jednostka projektowa: koordynacja wielobranżowa projektu opracowanie dokumentacji / asystent projektanta / Architektoniczne Studio Autorskie ARSA

opracowanie: projekt budowlano-wykonawczy Zakres wykonanych prac / funkcja / jednostka projektowa: koordynacja wielobranżowa projektu opracowanie dokumentacji / asystent projektanta / Architektoniczne Studio Autorskie ARSA

opracowanie: projekt budowlano-wykonawczy Zakres wykonanych prac / funkcja / jednostka projektowa: koordynacja wielobranżowa projektu opracowanie dokumentacji nadzór autorski na budowie / asystent projektanta / Architektoniczne Studio Autorskie ARSA

opracowanie: projekt budowlano-wykonawczy Zakres wykonanych prac / funkcja / jednostka projektowa: koordynacja wielobranżowa projektu opracowanie dokumentacji nadzór autorski na budowie / asystent projektanta / Architektoniczne Studio Autorskie ARSA

opracowanie: projekt budowlano-wykonawczy Zakres wykonanych prac / funkcja / jednostka projektowa: koordynacja wielobranżowa projektu opracowanie dokumentacji / asystent projektanta / Architektoniczne Studio Autorskie ARSA

opracowanie: projekt budowlano-wykonawczy Zakres wykonanych prac / funkcja / jednostka projektowa: koordynacja wielobranżowa projektu opracowanie dokumentacji / asystent projektanta / Architektoniczne Studio Autorskie ARSA

Opracowanie: projekt budowlano-wykonawczy Zakres wykonanych prac / funkcja / jednostka projektowa: koncepcja architektoniczna koordynacja wielobranżowa projektu opracowanie dokumentacji / asystent projektanta / Architektoniczne Studio Autorskie ARSA

opracowanie:koncepcja architektoniczna Zakres wykonanych prac / funkcja / jednostka projektowa: koncepcja architektoniczna / asystent projektanta / Arsa

opracowanie: projekt budowlany Zakres wykonanych prac / jednostka projektowa: koordynacja wielobranżowa projektu opracowanie dokumentacji / ARCHITEKT Piotr Dziedzic & WelcomeHome

opracowanie: projekt budowlano-wykonawczy Zakres wykonanych prac / funkcja / jednostka projektowa: inwentaryzacja koncepcja funkcjonalna koordynacja wielobranżowa projektu opracowanie dokumentacji nadzór autorski na budowie / projektant główny / Architektoniczne Studio Autorskie ARSA

opracowanie: projekt wykonawczy Zakres wykonanych prac / funkcja / jednostka projektowa: inwentaryzacja koncepcja funkcjonalna opracowanie dokumentacji / projektant główny

opracowanie: projekt budowlano-wykonawczy szczególne uwarunkowania: budynek w strefie objętej ochroną konserwatorską Zakres wykonanych prac / funkcja / jednostka projektowa: inwentaryzacja koordynacja wielobranżowa projektu opracowanie dokumentacji nadzór autorski na budowie / asystent projektanta / Arsa

opracowanie: projekt budowlano-wykonawczy Zakres wykonanych prac / funkcja / jednostka projektowa: koordynacja wielobranżowa projektu opracowanie dokumentacji / asystent projektanta / Arsa