opracowanie: projekt budowlano-wykonawczy stacji pliw wraz z planem zagospodarowania restauracji typu „drive”

Zakres wykonanych prac / funkcja / jednostka projektowa:

koordynacja wielobranżowa projektu, opracowanie dokumentacji, pozwolenie na budowę, nadzór autorski na budowie / projektant główny / Architektoniczne Studio Autorskie ARSA