opracowanie: projekt budowlano-wykonawczy

Zakres wykonanych prac / funkcja / jednostka projektowa:

inwentaryzacja, koncepcja funkcjonalna, koordynacja wielobranżowa projektu, opracowanie dokumentacji, nadzór autorski na budowie / projektant główny / Architektoniczne Studio Autorskie ARSA