stan historyczny

wizualizacja pierwotnej wysokości pierzei

projektowany stan aktualny

projektowany stan aktualny

 


opracowanie: projekt budowlano-wykonawczy

szczególne uwarunkowania: budynek w strefie objętej ochroną konserwatorską

 

Zakres wykonanych prac / funkcja / jednostka projektowa:

inwentaryzacja, koordynacja wielobranżowa projektu, opracowanie dokumentacji, nadzór autorski na budowie / asystent projektanta / Arsa