opracowanie: projekt budowlano-wykonawczy

szczególne uwarunkowania: budynek wpisany do rejestru zabytków

 

Zakres wykonanych prac / funkcja / jednostka projektowa:

inwentaryzacja, koncepcja funkcjonalno-przestrzenna, koordynacja wielobranżowa projektu, opracowanie dokumentacji / asystent projektanta / Architektoniczne Studio Autorskie ARSA