opracowanie: projekty budowlane powtarzalne oraz aktualizacje do standardów Shell i wymagań nowych warunków technicznych

Zakres wykonanych prac / funkcja / jednostka projektowa:

koordynacja wielobranżowa projektu, opracowanie dokumentacji / projektant główny / Architektoniczne Studio Autorskie ARSA