opracowanie: projekty budowlano-wykonawcze powtarzalne oraz aktualizacje do standardów Shell i wymagań nowych warunków technicznych

Zakres wykonanych prac / funkcja / jednostka projektowa:

koordynacja wielobranżowa projektu, opracowanie dokumentacji / asystent projektanta / Architektoniczne Studio Autorskie ARSA