opracowanie: koncepcja programowo-przestrzenna, projekt budowlany, projekt wykonawczy

Zakres wykonanych prac / jednostka projektowa:

inwentaryzacja, koncepcja funkcjonalna, koordynacja wielobranżowa projektu, opracowanie dokumentacji, uzyskanie pozwolenia na budowę, nadzór autorski na budowie / ARCHITEKT Piotr Dziedzic & WelcomeHome