opracowanie:Wielobranżowy projekt koncepcyjny funkcjonalno-przestrzenny

Zakres wykonanych prac / funkcja / jednostka projektowa:

koncepcja funkcjonalno-przestrzenna, koordynacja wielobranżowa projektu, opracowanie dokumentacji / projektant / Architektoniczne Studio Autorskie ARSA