opracowanie: projekt budowlano-wykonawczy

szczególne uwarunkowania: budynek wpisany do rejestru zabytków

 

Zakres wykonanych prac / funkcja / jednostka projektowa:

inwentaryzacja, koncepcja funkcjonalna. koordynacja projektu, opracowanie dokumentacji, uzyskanie pozwolenia na budowę, nadzór autorski na budowie / projektant / Architektoniczne Studio Autorskie ARSA