Opracowanie: projekt budowlano-wykonawczy

Zakres wykonanych prac / funkcja / jednostka projektowa:

koncepcja architektoniczna, koordynacja wielobranżowa projektu, opracowanie dokumentacji / asystent projektanta / Architektoniczne Studio Autorskie ARSA