opracowanie: projekt wykonawczy

Zakres wykonanych prac / funkcja / jednostka projektowa:

inwentaryzacja, koncepcja funkcjonalna, opracowanie dokumentacji / projektant główny