opracowanie: projekt budowlano-wykonawczy

szczególne uwarunkowania: zamienne pozwolenie na budowę

 

Zakres wykonanych prac / funkcja / jednostka projektowa:

inwentaryzacja, koordynacja wielobranżowa projektu, opracowanie dokumentacji, nadzór autorski na budowie / asystent projektanta / Architektoniczne Studio Autorskie ARSA