opracowanie: projekt budowlano-wykonawczy

Zakres wykonanych prac / funkcja / jednostka projektowa:

koordynacja wielobranżowa projektu, opracowanie dokumentacji / asystent projektanta / Architektoniczne Studio Autorskie ARSA