opracowanie: projekt budowlano-wykonawczy

Zakres wykonanych prac / funkcja / jednostka projektowa:

koordynacja wielobranżowa projektu, opracowanie dokumentacji, nadzór autorski na budowie / asystent projektanta / Architektoniczne Studio Autorskie ARSA